Sunday, September 9, 2012


बाळ महोत्सव २०१२
----------------------------------
राज्य स्तरीय ९ वां बाळ महोत्सव ' यवनिका' के सस्थापक,प्रथम अध्यक्ष तथा मुख्य संरक्षक बक्सी सुधीर प्रसाद को श्रनधांजलि है.इस बार बाळ महोत्सव ५,६,७ नवम्बर को तथा फिनाल २१,२२,२३ दिसम्बर १२ को होना निश्चित किया गया है.

Friday, February 12, 2010

सलीम ख़ान के पत्रकार भाई समीउद्दीन नीलू (यू पी पुलिस द्वारा उत्पीड़ित) को मानवअधिकार आयोग से राहत, यू पी सरकार को ५ लाख मुआवजा देने का निर्देश

बचपन से सुना करते थे कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं ! लेकिन देश के मौजूदा सड़े हुए तंत्र में जिस तरह से आम जनता का भरोसा उठ गया है वह भी एक गंभीर समस्या ही है. समीउद्दीन नीलू उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में विगत एक दशक से ज़्यादा समय से हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में बतौर संवाददाता अपनी सेवा कर रहें हैं. शीर्षकान्तर न हो इसलिए मैं यह बताना चाहूँगा कि कैसे मेरे भाई को यूपी की बल्कि लखीमपुर-खीरी की एस पी 'पद्मजा' ने अपने सरकारी पॉवर का दुरुपयोग करते हुए मानवता के क्रूरतम, तंत्र के दुष्टतम कृत्य को मात्र अपने गलत व समाज विरोधी कार्यों को छिपने के उद्देश्य से, जान से मारने की कोशिश (एनकाउन्टर) की और अपने नीचे कार्य करने आले पुलिस वालों की सहायता के ज़रिये उन्हें वन्य जीव अधिनियम के केस में फ़र्ज़ी तरीक़े से जेल भिजवा दिया.

लेकिन कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, बस कुछ ऐसा ही हुआ. लखनऊ मंडल और बरेली मंडल में वकीलों, किसानों, मजदूरों, पत्रकारों और हाकरों द्वारा किये गए जन-आन्दोलन के चलते प्रशासन के बालों में जूं रेंगी और उन्हें लगभग 9 दिन जेल में रहने के बाद राहत नसीब हुई. मैं जब उनसे मिलने जेल गया था (मैं जेल ही पहली मर्तबा गया था) वहां कैदियों की हालत देख मेरे तो रोये खडे हो गए. अपने भाई को जेल में इस तरह बंद देख मैं खूब रोया. मेरे सबसे छोटे चाचा जो कि पीलीभीत बार एसोशियेशन के अध्यक्ष है अपने सहयोगी वकीलों के साथ उन्हें देखने आये. इस तरह से उन्हें लगभग 9 दिनों के बाद प्रशासन ने जेल से रिहा करने के निर्देश दे दिए. मामला विधान सभा और विधानं परिषद् में भी उठा....
सम्बंधित खबर यहाँ पढ़ें...

अ×Ú ©ÁæÜæ â¢ßæÎÎæÌæ ÙèÜê ·ô 5 Üæ¹ LÂØð Îð ØêÂè âÚ·æÚÚæcÅþèØ ×æÙßæçÏ·æÚ ¥æØô» Ùð ·è â¢SÌéçÌ
¥Øæð» Ùð ×æÙæ, ÂéçÜâ ·æ ÃØßãæÚ çÙ¢ÎÙèØ
Ù§ü çÎËÜè/¹èÚèÐ
ÚæcÅþèØ ×æÙßæçÏ·æÚ ¥æØô» Ùð ÂéçÜâ …ØæÎÌè ·ð çàæ·æÚ ¥×Ú ©ÁæÜæ ·ð ܹè×ÂéÚ ¹èÚè â¢ßæÎÎæÌæ â×è©Î÷ÎèÙ ÙèÜê ·ô ØêÂè âÚ·æÚ mæÚæ Â梿 Üæ¹ LÂØð ·è ¥æçÍü· âãæØÌæ çΰ ÁæÙð ·è â¢SÌéçÌ ·è ãñÐ ÙèÜê ·ô ©â â×Ø ÂéçÜâ ÂýÌæǸÙæ ·æ çàæ·æÚ ÕÙæØæ »Øæ ÁÕ ßã ¥çÖÃØçvÌ ·è SßÌ¢˜æÌæ ·ð ¥ÂÙð â¢ßñÏæçÙ· ¥çÏ·æÚô´ ·ð ¥¢Ì»üÌ ¥ÂÙè ÇKêÅè ÂÚ ÍðÐ ¥æØô» Ùð Úæ…Ø ·ð ×éwØ âç¿ß âð ·æÚüßæ§ü ·ð ÕæÚð ×ð´ Àã âŒÌæã ×ð´ çÚÂôÅü ÎðÙð ·ô Öè ·ãæ ãñÐ
ÙèÜê ·ð ×æ×Üð ×ð´ ¿æÚ ÈÚßÚè 2010 ·ô ·æÚüßæ§ü ·ÚÌð ãé° ©â·ð Âêßü ·ð çàæ·æØÌ Â˜æ ·ð ×Î÷ÎðÙÁÚ ¥æØô» Ùð ×æÙæ ãñ ç· Øã ×æ×Üæ Ù çâÈü °· ÂéçÜâ ¥ÈâÚ ·è çÁÎ, ÎéÃØüßãæÚ ·æ ãñ ßÚÙ °· ÃØçvÌ ·ð çÁ¢Îæ ÚãÙð ·ð ¥çÏ·æÚ ·ô ¹ÌÚð ×ð´ ÇæÜ ÎðÙð ·æ ãñÐ ¥æØô» Ùð Øã Öè ©ËÜð¹ ç·Øæ ç· âç¿ß, Úæ…Ø âÚ·æÚ ØêÂè Ùð 10 ÙߢÕÚ 2009 ·ð ¥ÂÙð ˜æ ×ð´ Øã Sßè·æÚ ç·Øæ ãñ ç· Øã ·ðâ ÙèÜê ·ð ×æÙßæçÏ·æÚ ãÙÙ ·æ âèÏæ ×æ×Üæ ãñÐ
§â ×æ×Üð ×ð´ ©ËÜð¹ÙèØ ãñ ç· ÂýàææâÙ ·æ ÙÁçÚØæ ˜æ·æÚ ·ð ×æÙßæçÏ·æÚ ·ð ãÙÙ ·ô Ìô ·æÈè ·× ·Ú·ð ¥æ¢·Ùð ·æ Úãæ ÁÕç· Îôáè ¥ÈâÚô´ ¹æâ·Ú ̈·æÜèÙ °âÂè °Ù ÂÎ÷×Áæ ·ô Õ¿æÙð ·æ ÚãæÐ §â·ð ¿ÜÌð ÙèÜê ·ô ÛæêÆð ×é·Î×ð ×ð´ È¢âæØæ »Øæ ¥õÚ ÁðÜ ×ð´ Öè Ú¹æ »Øæ.

Sunday, December 27, 2009

भोजपुरी गाना के महामारी

आज के ही बात बा ...... यवनिका संस्था में एगोबड़ा ही अच्छा कलाकार बाड़ें -अमर पाठक .स्वभाव आ बात-चित में भी अच्छा --गायक हवें -शास्त्रीय आ लोकगीत गावेलन। संस्कारी होखे के चलते गायकी में भी एगो संस्कार नज़र आवे ला ......बाकि समय के ईहो मरल हवन। फटाफट नाम-दाम कमायके फेरा में ई भी अश्लील भोजपुरी गायकी की ओरतेज़ी से बढ़ रहल बाडन
समझावे के कोशिश जारी बा ,लेकिन सस्तऊवा गाना गईलाके परिणाम आदमी जानत बा ,येही सब गाना के श्रोता भी बाडन ,बाज़ार भी बा ,एहसे आपनभोजपुरी गीतन के बचा रहल बानी जा । अमर जैसन कतनानया कलाकार पैसाके फेरा में कुछुओ गावे प तैयार बाड़ें .कहीं भी परिवार के साथै यात्रा ना कर सके ,सब तरफ अश्लील गाना ही सुनातरहे ला .अब त बिआह -शादी में भी गन्दा गाना ही सुनात रहल बा ,लोग ओही प परिवार के साथै नाचत -झूमत बाड़ें .........सबके आगे आवे के चाहीं .... आपन भोजपुरी ...आपन संस्कृति के बचावे के चाहीं ...

Saturday, November 21, 2009

नींद में पढ़ाईं ----विजय प्रकाश

ई बिसेस बात बा लेकिन हम एकरा के हिन्दी में रख रहल बानी------------ २० सितम्बर २००९ को जैन स्कूल,आरा में bal महोत्सव का पहला चरण शुरू हुआ जिसमे सामान्य ज्ञान,कहानी लेखन ,चित्र कला तथा कार्टून की प्रतियोगिताएं थी।इस चरण में लगभग पुरे बिहार से ३५०० बच्चों ने भाग लिया .इस माहौल को देखकर बिहार के प्रधान सचिव श्री विजय प्रकाश बहुत ही प्रभावित हुए। विशिष्ट अतिथि डॉ मृदुला प्रकाश खुशी से झूम उठी थी ,वे अपनी भावनाओं को बड़ी ही मुश्किल से संभल पायीं.आई ए एस मिप्रकाश ने बच्चों ,शिक्षकों,माता-पिताओं को बताया की अपने बच्चों को सपनों में पढ़ाएं .यदि विज्ञानं ए मैथ का कोई प्रश्न हल नही हो रहा हो तो उसे बनते-बनते सो जाओ ,सुबह उठोगे तो तुम उस समस्या को ख़ुद ही हल कर लोगे क्योंकि दिमाग रात भर जगा रहता है औरअपना कामकरता रहता है। यह गप नहीं सच है.बेंजीन की संरचना के आविष्कारक को संरचना की जानकारी सपने में ही मिली थी.वे बेंजीन के बारे में सोचते -सोचते सो गए । सपना देखा की एक सांप अपनी पूंछ अपने मुंह में दबाये हुए है .जगाने पर उन्हें यह अजीब लगा ,उन्होंने सोचना शुरू कर दियाऔर निष्कर्ष निकला की यही बेंजीन की संरचना है जिसकी शुरुआत और अंत एक ही जगह पर होता है .श्री प्रकाश के अनुसार यदि बच्चा सो गया है तो ज्ञान की बातें बताते रहे ,एक महीने बाद पाएंगे की वो बच्चा उस विषय में निपुण हो गया है .
पढ़ाला के बाद अपन विचार जरुर दिहिन सबे ---- बड़ा ही उम्मीद बा ....

Thursday, July 9, 2009

विधान पार्षद के चुनाव में बाहुबली के भरमार

आरा-बक्सर विधान परिषद् के चुनाव में मय बाहुबलिए उतरन बाडन। भोटभले ही जन -प्रतिनिधि दिहन बाकि बवाल त होईबे करी.भाजपा-जद यू के उम्मीदवार विशेश्वर बाहुबलीओझा जे अभी बेल पर जेल से बाहर बाडन, त राजद उम्मीदवार दारू माफिया लाल दास राय बाडन .सबपर भारी फरारी कुख्यात अपराधी तथा बाहुबली विधायक सुनील पांडे के भाई हुलास पाण्डेय बाडन । भोट के रेट खुला बा -रु० ५००००-७५००० के दर से बाज़ार भावः बा , अब त जईसे-जईसे भोट देवे के समां नागिचा ता ओईसे-ओईसे रेट भागल जा ता । हो सकेला की एगो-दुगो मर्डर भी हो जाय
"जेकर लाठी ओकर भईंस "ई बात जरुर नज़र आई एह चुनाब में .कोई पईसाके बल पर चुनाव लड़ता त कोई पईसा आ पावर दुनो के बल पर. ईहे त खास बात बा ई भोजपुरियन पठ्ठा में ,अब ताल ठोक के ना ..... बल्कि बनुक में गोली आ जेबी में पईसा भर के चुनावी मैदान में बाडन जा । एह चुनाव में सुने में अव ता की लगभग पांच करोड़ लागल बा ,अब त समय ही बताई की ऊँट केने करवट लेता .....

Monday, June 1, 2009

अख़बार "अमन के सिपाही" में स्वच्छ सन्देश: हिन्दोस्तान की आवाज़ का लेख छपा

(अख़बार "अमन के सिपाही" में स्वच्छ सन्देश: हिन्दोस्तान की आवाज़ का लेख छपा)

कैराना के 'अमन के सिपाही' में स्वच्छ सन्देश: हिन्दोस्तान की आवाज़ का लेख "अल्लाह गणित नहीं जानता है" 30 मई 2009 को छपा.
लेख छापने के लिए मैं 'अमन के सिपाही' संपादक महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.  

सलीम खान 
संरक्षक  
स्वच्छ सन्देश: हिन्दोस्तान की आवाज़ 
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

Wednesday, April 29, 2009

'भड़ास फॉर यूपी' के व्यवस्थापक पद हेतु आवेदन

प्रिय पाठकों और सदस्यों ! मैं (सलीम खान) बड़े खेद के साथ यह सुचना देना चाहता हूँ की इस ब्लॉग (भड़ास फॉर यूपी) को मैं समयाभाव के कारण उचित ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ. यह ब्लॉग यूँ ही सुचारू रूप से चले इसके लिए मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इस मंच को ठीक उसी तरह से सेवा कर सकेंगे जैसा कि मैं करता आया हूँ तो आप मुझे swachchhsandesh@gmail.com पर अपने बायोडाटा के साथ मेल कर दें | आप यह ज़रूर बताएं कि आप अंतरजाल पर रोज़ कितना समय देते है और आपका प्रोफेशन क्या है| 

अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाइल नंबर को मेल करते वक़्त देना ना भूलें |  

आपकी मेल के मिलने के एक सप्ताह के भीतर चयन होने की सुचना दे दी जायेगी| हालाँकि भड़ास फॉर यूपी पर एकल व्यवस्थापक की ही आवश्यकता है, परन्तु अगर एक से अधिक उम्मीदवार चयनित हो जाते है तो व्यवस्थापक मंडल का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए नियम व शर्तें लागु होंगी और इस ब्लॉग पर शीग्र ही प्रकाशित की जायेंगी |  

आपका  
सलीम खान